Matvaregrupper

I Matvaretabellen finnes det 2049 matvarer fordelt på 16 hovedgrupper etter opprinnelse og bruk. Under disse gruppene finnes det også egne kategorier.

Last ned hele tabellen

Animalske matvaregrupper

Vegetariske matvaregrupper

Andre matvaregrupper