Om Matvaretabellen

Matvaretabellen ble sist fornyet i november 2023. Nettsiden er en tjeneste levert av Mattilsynet. Produktet inneholder 2049 matvarer, fordelt på ulike matvaregrupper og deres næringsinnhold. Det er mulig å søke direkte etter en matvare eller navigere blant matvaregrupper og næringsstoffer.

Matvaresidene

Hver matvare har sin egen side med informasjon om næringsinnhold, klassifisering og kilder. Mesteparten av innholdet presenteres i tabeller. Næringsinnholdet inkluderer verdier som karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer og mineraler.

Porsjonsstørrelse

Næringsstoffverdiene på matvaresidene presenteres først og fremst per 100 g. Dette er den vanligste måten å fremvise mengdeinnholdet i matvarer på. Det er også slik matvareindustrien vanligvis presenterer næringsstoffverdiene.

For å gjøre det enklere og raskere å finne næringsinnholdet på matvarer som oftest presenteres i f.eks. per stykk eller per skive har vi også valgt å legge til flere typer porsjonsstørrelser. Les mer om porsjonsstørrelsene i Matvaretabellen.

Kakediagrammer

Øverst på siden er det to kakediagrammer med informasjon om sammensetningen av de energigivende næringsstoffene. Den første viser mengden i gram, og den andre viser fordeling av energi i matvaren. Diagrammene er lagt til for å gjøre informasjonen lettere fordøyelig.

Anbefalt dagsinntak

Anbefalt dagsinntak viser hvor mye en person prosentvis får i seg av det anbefalte daglige inntaket av vitaminer og mineraler. Funksjonen står ved siden av innholdet av næringsstoffer i en gitt mengde matvare, for å vise hvor mye matvaren dekker av det anbefalte dagsinntaket. Dagsinntaket er inndelt per gruppe, for det meste etter kjønn og alder.

Funksjonen viser for eksempel hvor mye et eple bidrar til at “kvinne, 18-24 år" når anbefalt daglig inntak av hvert enkelt vitamin og mineral. Verdiene for anbefalt dagsinntak er hentet fra Helsedirektoratets Referanseverdier for energi og næringsstoffer.

Sammenlign matvarer

Det er mulig å sammenligne flere ulike matvarer ved å klikke på “sammenlign” knappen på matvare- eller matvaregruppesiden. Da vil et lite vindu dukke opp nederst på siden med den respektive matvaren. Gjøres dette mer enn to ganger er det mulig å trykke “sammenlikn nå”, så dukker det opp en egen side med alle valgte matvarer og næringsinnholdet deres.

Klassifisering

Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.

Matvare-ID

Alle matvarene har en egen matvare-ID som består av fem siffer.

Kilder til næringsstoffverdiene

Hver matvareside har kilder for hver næringsstoffverdi. Huk av for “Vis kilder” for å vise disse i tabellene. Du kan lese mer om hver kilde ved å trykke på den.

Presiseringer om dataene

Vi gjer merksam på at Matvaretabellen omtalar matvarekategoriar. Det er verksemdenes ansvar at dei konkrete produkta merkast og marknadsførast i tråd med dei til kvar tid gjeldande reglar for bruk av ernærings- og helsepåstandar samt matinformasjon om, og marknadsføring av, næringsmiddel.

Bruk av ordet «plantebasert» og andre vegetarrelaterte omgrep

I Matvaretabellen nyttast inntil vidare omgrepet «plantebasert» for matvarer som har same bruksområde som meieri- og kjøtprodukt. Både dette omgrepet og andre vegetarrelaterte omgrep er under utgreiing, og Matvaretabellen vil bli oppdatert med nye namn på matvarer og matvaregrupper når omgrepa er avklart.

Kilder til bildeinnhold

Se oversikt her.

Kontakt oss

Spørsmål og innspill kan sendes til matvaretabellen@mattilsynet.no.

API

All data i Matvaretabellen er tilgjengelig som både JSON og EDN data i et lite API.

Kildekode

Matvaretabellens kildekode er åpen og fritt tilgjengelig på Github.