Næringsstoffer

I Matvaretabellen finnes det 9 ulike kategorier av næringsstoffer. Næringsstoffer er kjemiske forbindelser og byggeklossene i matvarene som tilfører energi og/eller næring.

Energigivende næringsstoffer

Ikke-energigivende næringsstoffer