Matvaretabellens API

Matvaretabellen er i sin helhet tilgjengelig i fem separate endepunkter: matvarer, matvaregrupper, næringsstoffer, LanguaL-koder og kilder. Matvarene inneholder id-referanser som kan slås opp i de andre API-ene.

Våre API-er er ikke versjonerte. Vi etterstreber full bakoverkompatibilitet til enhver tid. Eventuelle tillegg i endepunktene vil bli dokumentert på denne siden. Du kan også se Matvaretabellens kildekode på Github for flere detaljer.

Matvaretabellen har årlige oppdateringer på høsten. Det skjer få eller ingen endringer i innholdet resten av året, så du kan trygt mellomlagre data hos deg selv. Vi ber om at Matvaretabellen oppgis som kilde når du bruker data fra oss.

Matvarer

Du kan hente alle matvarer i en smekk fra foods-endepunktet.

JSON

EDN

Matvaregrupper

Matvaregruppene er organisert som et hierarki, og hver matvare har kun én plass i hierarkiet.

JSON

EDN

Næringsstoffer

Definisjonen av næringsstoffene inkluderer EuroFIR-klassifisering, passende antall desimaler, med mer.

JSON

EDN

LanguaL-koder

LanguaL (Langua aLimentaria eller “language of food”) er et klassifiseringssystem for matvarer. Dette endepunktet inneholder tekstlig forklaring av alle LanguaL-koder som brukes av matvarene.

LanguaL-kodene er dessverre ikke oversatt, og er derfor ikke tilgjengelig under forskjellige språk.

JSON

EDN

Kilder

Kildene angir hvor de forskjellige tallene i Matvaretabellen kommer fra, eventuelt hvordan de er beregnet, osv.

JSON

EDN